Category:

Christmas Prize Draw - Winners

Christmas Prize Draw - Winners

We're very excited to announce the UKEC Christmas Prize Draw Winners 2015. Congratulations to all the winners, and thank you to everyone who entered.

 

1st Place - iPad Mini 3

Mengwen Zhao 

 

2nd Place - Travel Voucher

Haifei Huang

 

3rd Place - Travel Voucher

Youzimin Geng

 

Runner Ups - Powerbanks

M I Almabarmeh

Zhuang Li

Xiaodan Zhao

Zehua Fang

Ru Liang

Shangfei Sun

Junlong Chen

Yutong Zhao

 

Runner Ups - UKEC Hoodies

Qingshu Ye

Tianbai Feng

Chengfan Zhou

Xiao Luo

Wan Zheng

 

 

Please Note: All winners will be contacted in the first week of January.